Opslagcontainer

Veilig stockeren met een opslagcontainer

Gevaarlijke en/of brandbare producten kunnen tegenwoordig veilig en conform de normen worden gestockeerd aan de hand van een opslagcontainer. Empteezy beschikt over een uitgebreide gamma aan opslagcontainers. Buitenopslag is vaak veel voordeliger dan de opslag binnen in gebouwen. Dit komt omdat de wetgeving bijzondere eisen stelt aan ventilatie en brandbescherming. Dit is logisch want alles in functie van de veiligheid.

Wat zijn nu de voordelen van opslagcontainers?

-Er zijn geen bouwkundige ingrepen nodig om een lokaal aan te maken in bestaande gebouwen.
-De opslagcontainers kunnen altijd worden verplaatst als dit nodig is. Dit bijvoorbeeld bij uitbreiding.
-Voor het plaatsen van opslagcontainers is er geen bouwvergunning nodig. We raden echter wel aan om een melding te doen bij Ruimtelijke Ordening.
-Het is een gecertificeerde constructie, specifiek voor de opslag van gevaarlijke stoffen.

Het plaatsen van een opslagcontainer heeft dus vooral voordelen. Eerst en vooral voor de veiligheid, maar ook voor de eenvoud van het plaatsen.

Interesse? Neem contact op met ons!