Tips bij het morsen van chemische stoffen

Wat moet ik doen na het morsen van chemische stoffen? Hieronder geven we enkele tips. Het is belangrijk dat er direct ingegrepen wordt om de schade te beperken. Dit geldt zowel voor het milieu als voor de omstaande mensen.

Tip 1: dicht bij veiligheidsdouches

Er moet binnen de tien seconden toegang zijn tot een veiligheidsdouche of kraan na het morsen van de stoffen. Denk dus goed na waar u chemische stoffen gebruikt of omgekeerd: denk na waar u veiligheidsdouches plaatst zodat u in geval van nood snel toegang hebt tot water.

Tip 2: lauw water en genoeg voorraad

De tweede tip is dat de kranen lauw water moeten voorzien en dat er minstens vijftien minuten water uit de kraan komt. Dit wordt best getest zodat men in geval van nood niet voor verrassingen komt te staan.

Tip 3: ken de gevaren

Wees bewust van de mogelijke gevolgen van de gemorste stof en laat de juiste mensen handelen. Niet iedereen kent de gevaren en daarom blijven die mensen best op afstand om grotere problemen te voorkomen.

Tip 4: bezitten van een morspakket

Net zoals de veiligheidsdouche moet er ook een morspakket voorzien worden binnen handbereik. Wat zit er allemaal in een morspakket?

  • Vonkvrij opruimgereedschap
  • Plastic afvalzakken
  • Plastic opbergblikken
  • Een voorraad water
  • Etiketten voor gevaarlijk materiaal

Om de gemorste vloeistof op te ruimen, kan u gebruik maken van een absorberend materiaal, bijvoorbeeld natriumbicarbonaat. Dit strooit u over de vloeistof en daarna sproeit u water over het mengsel om het te bevochtigen.

Vervolgens gebruikt u het vonkvrij gereedschappen om het materiaal in plastic afvalzakken te gooien. Dit moet door een erkend afvalverwerkingsbedrijf worden opgehaald!

Tip 5: bewaren op een geschikte plaats

Het is belangrijk om de gewonnen materialen op een koele, geventileerde plaats te bewaren. Zeker niet in direct zonlicht plaatsen! Ventileer de ruimte ook genoeg zodat de eventuele dampen kunnen ontsnappen.

Op zoek naar de geschikte opslagplaats voor chemische stoffen? Neem vrijblijvend contact op met Empteezy.