Opslag ontvlambare vloeistoffen

Opletten bij opslag ontvlambare vloeistoffen

Bedrijven die werken met ontvlambare vloeistoffen, dienen zich aan bepaalde regels te houden. Deze gevaarlijke stoffen moeten veilig opgeslagen worden, zodat er geen gevaar is voor de gezondheid van mensen of voor het milieu. Getroffen maatregelen moet ervoor zorgen dat er minder onjuist gebruik is van deze ontvlambare vloeistoffen.

Belangrijk hierbij is dat gevaarlijke stoffen niet verwisseld worden met levensmiddelen. Logisch gezien mogen ontvlambare stoffen dus nooit samen bewaard worden met levensmiddelen. Dat is verboden volgens de wet en bovendien levensgevaarlijk.

Ontvlambare vloeistoffen mogen alleen bewaard worden in opvangbakken. Deze opvangbakken moeten uiteraard bestaan uit materiaal dat tegen deze vloeistoffen bestand is. De opvangbakken zelf moeten dan weer opgeslagen worden in een geschikt magazijn. Met de volgende zaken dient rekening gehouden te worden bij de opslag:

  • Bij kunststof opslagbakken bestaat het gevaar dat diffusie of vervorming ontstaat.
  • Voor chloorwaterstof houdende stoffen mogen geen aluminium bakken gebruikt worden.
  • Gevaarlijke stoffen mogen in geen geval bewaard worden in opslagbakken waarvan de vorm ervoor kan zorgen dat de inhoud gewisseld wordt met levensmiddelen.
  • Stoffen die schadelijke gassen, nevel, dampen of rook ontwikkelen, moeten opgeslagen worden in kasten die ontlucht kunnen worden.
  • Ontvlambare vloeistoffen moeten in veiligheidskasten met brandbestendigheid bewaard worden.

Meer info gewenst rond opslag van ontvlambare vloeistoffen? Contacteer ons.