Ontvlambare vloeistoffen stockeren

Voor de opslag van ontvlambare vloeistoffen maken we een opdeling tussen zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare en brandbare vloeistoffen. Aangezien dit gevaarlijke producten zijn, is er een strikte regelgeving opgemaakt voor de opslag ervan.

Bij de opslag van ontvlambare vloeistoffen is er altijd een gevaar voor brand of ontploffingen. Logischerwijs mag u in de opslagplaats dus nooit roken of vuur maken. Ook morsen moet vermeden worden. Daarom moeten dus heel wat maatregelen getroffen worden. Indien er toch gemorst wordt bij de opslag van brandbare vloeistoffen, dan moeten er middelen aanwezig zijn om de substantie te verwijderen.

Voor de opslag van ontvlambare vloeistoffen kan gebruik gemaakt worden van de 90 minuten EN Fire Rated-kasten van Empteezy. Ze zorgen voor genoeg tijd voor de hulpdiensten en voor veiligheid voor de mensen en het milieu. Eenmaal de temperatuur hoger wordt dan 50°C, dan zal de zelfsluitende deur van de kast geactiveerd worden.

Ontvlambare vloeistoffen stockeren met opvangbakken

Om het grondwater te beschermen is het belangrijk dat er bij het stockeren van ontvlambare vloeistoffen geen lekken optreden. Daarom moeten opvangbakken geplaatst worden. De opvangbakken mogen enkel op vlakke vloeren staan en moeten bestendig zijn tegen regenwater.

Er moet op de werkplaats altijd een instructie aanwezig zijn met maatregelen voor de werknemers indien er ondanks de opvangbakken toch een lekkage optreedt. De ontvlambare of chemische vloeistoffen moeten zo snel mogelijk worden opgeruimd. Bij de stockage van ontvlambare vloeistoffen moeten in de nabijheid altijd materialen aanwezig zijn om de stoffen te neutraliseren of te absorberen.

Wilt u meer weten over de opslag van ontvlambare vloeistoffen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.