Geïsoleerde opslagcontainer

Bij het kiezen van een container moet je met heel wat factoren rekening houden. Welk formaat, welk extra’s, moet er isolatie zijn? Hieronder leggen we uit waarom een geïsoleerde container noodzakelijk is en wat de voordelen van de isolatie zijn.

Geïsoleerde opslagcontainers voor transport

In sommige gevallen is het noodzakelijk om gebruik te maken van een geïsoleerde opslagcontainer. Als producten temperatuurgevoelig zijn en ze worden via zeevracht getransporteerd, dan kies je best voor een geïsoleerd exemplaar. Bijvoorbeeld levensmiddelen of chemische- of farmaceutische producten. De isolatie zorgt er dus voor dat de kwaliteit van de producten gewaarborgd blijft bij extreem lage- of hoge temperaturen.

Geïsoleerde opslagcontainers voor opslag

Naast transport kunnen geïsoleerde opslagcontainers ook goed gebruikt worden voor het opslaan van verschillende zaken. Voor een lange of korte periode, alles is veilig opgeslagen. Het staal waaruit een container bestaat, zorgt voor sterke temperatuurwisselingen. Als gevolg kan condens ontstaan en later kunnen dus ook vochtproblemen volgen. Een geïsoleerde opslagcontainer zal dit voorkomen waardoor goederen niet beschadigd raken of beschimmelen.

De voordelen van een geïsoleerde opslagcontainer

  • Geschikt voor transport, opslag of woning
  • Voorkomt vochtproblemen
  • Waarborgt kwaliteit van de producten
  • Voorkomen van temperatuurschommelingen
  • Beschermd tegen alle weersomstandigheden

Bedrijven die werken met ontvlambare vloeistoffen, dienen zich aan bepaalde regels te houden. Deze gevaarlijke stoffen moeten veilig opgeslagen worden, zodat er geen gevaar is voor de gezondheid van mensen of voor het milieu. Getroffen maatregelen moet ervoor zorgen dat er minder onjuist gebruik is van deze ontvlambare vloeistoffen.

Belangrijk hierbij is dat gevaarlijke stoffen niet verwisseld worden met levensmiddelen. Logisch gezien mogen ontvlambare stoffen dus nooit samen bewaard worden met levensmiddelen. Dat is verboden volgens de wet en bovendien levensgevaarlijk.

Ontvlambare vloeistoffen mogen alleen bewaard worden in opvangbakken. Deze opvangbakken moeten uiteraard bestaan uit materiaal dat tegen deze vloeistoffen bestand is. De opvangbakken zelf moeten dan weer opgeslagen worden in een geschikt magazijn. Met de volgende zaken dient rekening gehouden te worden bij de opslag:

  • Bij kunststof opslagbakken bestaat het gevaar dat diffusie of vervorming ontstaat.
  • Voor chloorwaterstof houdende stoffen mogen geen aluminium bakken gebruikt worden.
  • Gevaarlijke stoffen mogen in geen geval bewaard worden in opslagbakken waarvan de vorm ervoor kan zorgen dat de inhoud gewisseld wordt met levensmiddelen.
  • Stoffen die schadelijke gassen, nevel, dampen of rook ontwikkelen, moeten opgeslagen worden in kasten die ontlucht kunnen worden.
  • Ontvlambare vloeistoffen moeten in veiligheidskasten met brandbestendigheid bewaard worden.

Meer info gewenst rond opslag van ontvlambare vloeistoffen? Contacteer ons.